*** به آبـي دلان خـوش آمديـد ***

کاربران گروه

اعضا عضو شده در گروه هواداران پرسپولیس ( ارتش سرخ ایران )