*** به آبـي دلان خـوش آمديـد ***

هواداران پرسپولیس ( ارتش سرخ ایران )

به نام خداوند بخشنده و مهربان
به عشق پرسپولیسم

پرسپولیسی های سایت تشریف بیارن

گروه های گفتگوی دسته جمعی

در این گروه هیچ گفتگویی تا این لحظه انجام نشده.