*** به آبـي دلان خـوش آمديـد ***

مشاهده RSS Feed

حــرف هــای دل ...

[B]صـیح داستـان سـاده ایـسـت گنـجـشک ها شـلوغـش مـی کـنـنـد ...

==========[/B] [B]

خـدایـا آلـودگـی انـسـانـها از حـد هـوشـدار گـذشـتـه چـرا دنـیـا رو تعـطیـل نمـی کـنـی !!؟ [/B] [B]:96:[/B]

SogandAbi نوشته ای برای نمایش در وبلاگ ندارد.